Biotska raznovrstnost: merjenje do izgube | 2020

Vsebina:

Anonim

Butchart et al. osredotočiti se na ocenjevanje trendov sprememb statusa ogroženosti (tveganje izumrtja) s sledenjem premikom posameznih vrst med kategorijami, ki jih je razvil Rdeči seznam Svetovne zveze za ohranjanje narave (IUCN). Vrste so uvrščene v kategorije na rdečem seznamu, ki segajo od izumrlega do "najmanj skrbnega", v skladu z merili, ki upoštevajo njihovo velikost populacije, trende populacije in velikost območja. Tisoče znanstvenikov iz celega sveta podaja te ocene, ki se pogosto uporabljajo za merjenje stopnje degradacije biotske raznovrstnosti.

Butchart et al. trdijo, da indeksi rdečega seznama dopolnjujejo kazalnike, ki temeljijo na populacijskih trendih, saj imajo kazalniki, čeprav kažejo večjo časovno ločljivost, veliko boljšo geografsko zastopanost; temeljijo na skoraj vseh vrstah v skupini in ne na potencialno pristranski podskupini. Indeks rdečega seznama zato zagotavlja zanesljivo izhodišče za spremljanje napredka pri doseganju cilja za leto 2010, ne le za ptice, ampak za vse skupine organizmov.

###

Citiranje: Butchart SHM, Stattersfield AJ, Bennun LA, Shutes SM, Akçakaya HR, et al (2004) Merjenje svetovnih trendov stanja biotske raznovrstnosti: rdeči seznam Indeksi za ptice. PLoS Biol 2 (12): e383.