Namakanje kožnih abscesov morda ni potrebno | 2020

Vsebina:

Anonim

"Kljub pomanjkanju dokazov, ki bi podpirali njegovo uporabo, je namakanje kožnih abscesov rutinsko del incizije in drenaže (I&D) za te rane," je povedal avtor študije Brian Chinnock, doktor medicine Univerze v San Franciscu-Fresno. program "Ni bilo razlike v potrebi po prihodnjih intervencijah med bolniki, ki so imeli namakanje, in bolniki, ki je niso imeli kot del I & D."

Od bolnikov, ki so prejeli namakanje kot del zdravljenja kožnih abscesov, je 15 odstotkov zahtevalo nadaljnje ukrepanje. Od tistih, ki niso prejeli namakanja, je 13 odstotkov zahtevalo nadaljnje posredovanje. Pri obeh skupinah ni bilo razlike v ocenah bolečine. Več kot milijon bolnikov letno ima I&D za kožne abscese v oddelkih za nujne primere v ZDA.

"Potencialne slabosti namakanja vključujejo daljši čas zdravljenja, povečane stroške in povečano tveganje za mikrobiološko onesnaženje okolice," je dejal dr. Chinnock. "Na podlagi te študije se namakanje ne bi smelo šteti za standardni del zareza in drenažo kožnih abscesov."