Najmlajši učenci v razredu 30% bolj verjetno umrejo v samomoru kot starejši sošolci, kažejo japonske študije | 2020

Vsebina:

Anonim

Tetsuya Matsubayashi, izredna profesorica na Univerzi v Osaki in Michiko Ueda, docentka za raziskovalno delo na Univerzi v Syracusi, je preučila, kako relativna starost v razredu vpliva na stopnjo samomorilnosti mladostnikov in mladih odraslih, starih med 15 in 25 let, z uporabo individualnih evidenc o smrti v vitalni statistiki. Japonska. Izvedli so regresijsko diskontinuiteto in preverili, da imajo tisti, ki so se rodili tik pred šolskim izrednim dnevom in tako najmlajši v svoji skupini, višje stopnje umrljivosti s samomorom, v primerjavi z vrstniki, ki so bili rojeni takoj po končnem datumu in tako starejši.

Ta študija je pokazala, da relativna starost ob vstopu v šolo vpliva na stopnje umrljivosti s samomorom, ne le na akademsko uspešnost in gospodarske rezultate, kot je pokazala prejšnja raziskava.

Ta študija je poudarila pomen posredovanja politike, ki blaži učinek relativne starosti. Glede na to, da ima izobraževanje v zgodnji fazi življenja pomembno vlogo pri prihodnjem blagostanju ljudi, bo samovoljna prekinitev vstopa v šolo ustvarila prikrajšanost v življenju zaradi časov rojstva za netrivijalno število ljudi.

Ta študija je pokazala, da je lahko intervencija politike, ki blaži učinek relativne starosti, pomembna.